Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanından

Bilişim Bilimleri alanındaki çalışmalar, işletme ve organizasyonların ayrılmaz bir parçası olan ve yönetim ve karar vermenin etkinliğini artırmada vazgeçilmez araçlar olan Bilişim Sistemlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilişim Sistemleri; Organizasyonel
verinin toplanması, entegrasyonu, işlenmesi, dağıtılması, depolanması, zeki tekniklerle bilişime dönüştürülmesi gibi faaliyetleri içerir. Günümüzde Bilişim Sistemleri; bankacılıktan otomotiv sanayine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığında çok geniş alanlarda kullanılmaktadır. Bu yönüyle Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme Bilim dalının konularını birlikte ele almak ve hakim olmayı gerektirmektedir.


Bilişim sistemlerinin, seçimi, uygulaması, kullanımı şirketlere önemli rekabet avantajı kazandırmaktadır. Bu bakımdan günümüzün yöneticileri bilişim sistemlerini bir destek birimi ve maliyet unsuru değil, pazar payını artıran, işini büyüten ve/veya iş modelinin temelini oluşturan bir fırsat olarak görmektedirler. Ülkemizde Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında insan gücüne ihtiyaç vardır. 


Bilişim Sistemleri Mühendisliği’nin temel konuları; Bilişim Sistemleri, Bilişim modelleme ve tasarımı, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Kurumsal Bilişim Sistemleridir. Bilişim sistemleri, organizasyonel amaç ve hedeflere varmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına odaklanır. ERP (Enterprise Resource Planning) Sistemleri, CRM (Customer Relationship Management) Sistemleri, SCM (Supply Chain
Management) Sistemleri, BI (Business Intelligence) Araçları gibi bilişim sistemlerinin tasarlanması, modellenmesi, geliştirilmesi, projelendirilmesi, uyarlaması, değişim
yönetimi gibi iş süreçlerinin yeniden yapılanması, karar verme, yöneylem, Veri Madenciliği ve Veri Ambarları v.b. Bilişim Sistemlerinin çalıştığı konulardır.


Bu amaçla Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri fakültemiz; bünyesinde bir bölüm olarak Bilişim Sistemleri Bölümü’nü ve bu alanda mühendislik eğitiminin verileceği Bilişim Sistemleri Mühendisliği lisans programını hayata geçirmeyi hedefledik. Gelişen eğitim kadromuz, laboratuvar ve teknolojik altyapımız ile birlikte bilişim sistemlerine ve mühendislik konularına meraklı, ileride bu alanda çalışmayı arzulayan öğrenciler Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümümüzü gönül rahatlığıyla tercih edebilirler.