Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 2
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 5
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 134 257
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 134 257
Genel Toplam 391